Privacybeleid


Overeenkomstig het bepaalde in de Organieke Wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de regelgeving van ontwikkeling, heeft kennis genomen en verleent zijn toestemming, in de mate waarin dat wettelijk nodig is, betreffende de volgende omstandigheden:

  1. Uw persoonsgegevens worden opgenomen en behandeld in de registers van persoonsgegevens waarvan BIDEWBI titelhouder en verantwoordelijk is, teneinde het beheren van de afgesloten dienst, voor intern gebruik en administratief, economisch en boekhoudkundig beheer afgeleid van het afsluiten van de diensten.
  2. Het bedrijf kan de persoonsgegevens communiceren of afstaan aan andere instellingen die betrokken zijn met de activiteiten van het bedrijf voor de genoemde doeleinden (zoals financiële instellingen en adviesbureaus), zowel als aan klanten of instellingen die vragen om het bekrachtigen van diploma’s of kwalificaties voor de afgesloten dienst, in de bepalingen voorzien in de genoemde Wet.
  3. Zij kan het recht uitoefenen op toegang, rectificatie, annulering en oppositie, in de vastgestelde bepalingen in de van kracht zijnde wetgeving, ten overstaan van BIDEWBI op het adres Calle San Pedro 8, 28014 Madrid.